Ameliyathane Tadilatı

HİZMETLER

Ameliyathane Tadilatı

Hastanelerde mevcut Ameliyathane ünitelerinin revize edilmesi yada genişletilmesi,sistemin yenilenmesi için kurulum yapılmaktadır.